FALEŠNÝ POKOJ

Amerika dnes je pod vábnou silou satanovy lži. Přec, než řeknu něco dalšího, prosím vězte, že cokoliv, o čem tu mluvím, nemá co dočinění s politikou, ale naopak s duchovní pravdou. Faktem je, že naši národní lídři úplně zavrhli Boží Slovo, neukazujíc žádný respekt k biblické pravdě. A nyní Bůh dopustil, aby na nás padl klam.

Ta démonická lež dnes přikrývající Ameriku je falešný pokoj. Je to myšlenka, že si můžeme dělat cokoliv, co je nám libo beze strachu z následků. Už jsme v tomto klamu překročili pomyslnou čáru, a proto se teď nevyhneme soudu.

Pavel vykládá tento Boží soud v Římanům 1. Mluví o těch, kteří se kdysi drželi biblické pravdy, ale později se snažili si ponechat tu pravdu v hříchu. Zanedlouho chtěli Boží Slovo a svou touhu zároveň. A tak je Pán převrátil v zatracené mysli. Chtěli uvěřit lži a On na ně poslal silný blud.

Toto je skutečně aktuální stav našeho národa. Jeden z našich bývalých prezidentů řekl celému národu, „Nespáchal jsem tento hřích.“, ale později se ukázalo, že přesně ten čin, o kterém mluvil, spáchal. Dnes se 80% Američanů slepě obrací jak ke svým hříchům, tak ke svým lžím, říkajíc si, na ničem stejně nezáleží. Jak bylo předpovězeno, pravda je spadaná na ulicích.

Američané hazardují na burze jak opilí námořníci – a prosperují. Mimo to, výzkum říká, že 65% vysokoškolských studentů podvádí a myslí si, že na tom není nic špatného. Lidé jakéhokoliv věku zachází s Božími zákony příležitostně, myslejíc, „Co dělám, musí být v pořádku, protože jsem tím úspěšný.“

Neustále slýcháme lži, kamufláže a manipulace z hlavního města. Ale ten silný blud, pod kterým se nachází naše země, není o špíně ve Washingtonu DC. Ne, Stanova klamající síla jde mnohem dál za ty podvody a nemravnosti. Ta jeho velká lež je výlev z pekla proti Božím lidem.

Pavel varuje, „Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ (2 Tim, 4:3-4)

Kdo jsou ty oklamané masy, o kterých Pavel mluví? Jsou to oklamaní křesťané! Napsal tento dopis do sboru v Tesalonice – pro znovu-narozené věřící! Tito lidé si sedli pod biblické učení a poznali Boží pravdu přesto, že se drželi svých tužeb a vyhledávali hereze, které by jim ulevili od jejich hříchu.