SKUTEČNÝ PŘÍBĚH LÁSKY

Ve filmu Love Story z roku 1970 se objevil citát, který se stal slavným: „Láska znamená, že se nikdy nemusíte omlouvat“. Zní to hezky ve filmovém scénáři, ale ve skutečnosti je to přímo pekelná lež. Podle Božího Slova láska znamená učit se, jak říct „Omlouvám se.“

Rozlícený manžel se vychloubal: „Včera večer jsem opustil ženu. Vždycky má ve všem pravdu ona a já nikdy, ale tentokrát to bude jinak. Nenechám ji, aby se mnou dál mávala. Vím, že mám v téhle věci pravdu a nevzdám se jí. Zůstanu pryč, dokud se za mnou nepřiplazí na kolenou a nepřizná, že v ničem neměla pravdu.“

Spolu s učením se říkat „Omlouvám se“ se manželé musí také naučit, jak říct „Odpouštím ti.“ Ježíš varoval, že odpuštění našeho nebeského Otce závisí na tom, jak my odpouštíme našim viníkům.

„A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení“ (Marek 11,25-26).

Podvedl vás váš manžel či manželka? Zranilo vás cizoložství? Náhodou jste odhalili tajný románek? Činil partner opravdové pokání? Snažíte se ze všech sil odpustit a zapomenout?

Možná nikdy nezapomenete, ale musíte se naučit odpustit. Do konce života vás možná budou pronásledovat obrázky vašeho manžela či manželky v rukou někoho jiného. Možná vás to stále bude bolet a trápit. Ale pokud on nebo ona projevili zbožný smutek – a snaží se vám to ze všech sil vynahradit – potom musíte odpustit. A více než to, jednou a provždy musíte přestat předhazovat minulost. Tisíce a tisíce manželství přestály nevěru, ale pouze proto, že božský smutek byl následován odpuštěním po Ježíšově vzoru. Pokud neustále vytahujete starou, nepěknou minulost, manželství bude ohroženo.

Bible říká: „Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba.“ (Přísloví 19,11).