DEN ZA DNEM by Gary Wilkerson

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete.“ (Matouš 6:25).

Ježíš nechce, aby ses znepokojoval nad svým životem. Je snadné se trápit kvůli maličkostem, jako např. co si oblečeš nebo co budeš jíst. V 27. verši pak pokračuje „Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?“ Ježíš se tím snaží říct: „Nedělej to! Tím, že se budeš trápit, nic nezískáš.“ Snaží se nás tak osvobodit od veškerých úzkosti a povolat nás do slavného zjevení svobody, jaké jen Boží děti mohou mít.

V 33. verši této kapitoly Ježíš říká: „Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Poukazuje tak na to, že On dopředu ví, co budeš potřebovat a pokud ho budeš hledat, dá ti vše, co bude třeba.

Hallelujah! Kristus přidává svou spravedlnost těm, kteří ho hledají a kteří po Něm hladoví a žízní. Když jsme se setkali s Ježíšem na kříži, byli jsme vykoupeni Jeho krví, posvěceni za Jeho stoupence a bylo nám dáno vítězství!

Možná někteří namítnou: „Vím, že mi dal svou spravedlnost, ale možná provedu něco, co se mu nebude líbit a pak mi ji opět odejme.“ Ne, tohle nám Písmo neříká. Namísto toho je psáno: „Neměj starost o svou spravedlnost.“ Duch svatý tě usvědčí z hříchu, protože Bůh ví, kým jsi a čím si procházíš. A můžu tě ujistit o tom, že On je mnohem silnější než jakýkoliv hřích nebo hříšná přirozenost. „Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě.“ ( 1. Jan 4:4)

Výsledkem poznání Boha je pokoj a klid, což znamená, že můžeš v noci klidně spát. Měl bys vědět, že On tě očišťuje a vše urovnává. Neděje se tak jen jednou za čas, ale každý den tvého života. On s tebou kráčí, spolupracuje a dohlíží na vše okolo.