ON CHCE, ABYS VĚŘIL JEHO SLOVU!

Když se zamýšlíš nad soužením, kterým Izraelité procházeli, možná si říkáš: „Neočekával toho Bůh od nich nějak moc? Vždyť byli pořádně vystrašení a právem. Proč by Boha pokoušeli, vždyť ho pouze žádali o to, co skutečně potřebovali.“

Je potřeba však mít na paměti, že tito lidé byli dobře živeni, měli za sebou správnou výchovu a byli obklopeni znameními, divy a zázraky. Nebyli to žádní duchovní nováčkové a nechyběl jim ani starostlivý pastýř. Každý den je doprovázel viditelný oblakový sloup, jako důkaz Boží přítomnosti. V noci pak zářil na obloze utěšující ohnivý sloup. Každé ráno je pak čekala mana, která jim byla věrně seslána z nebe. Bůh tedy Izraeli poskytl vše, co potřebovali, aby budoval jejich víru.

Pán vskutku nepřehání, když nás takto upozorňuje: „Bez víry se mi nemůžete zalíbit. Musíte v hloubi srdce uvěřit, že JÁ JSEM a že si budu vždy víru cenit. Proto očekávám, že moje dobře živené, dobře vychovávané děti mi budou důvěřovat!“

A co zkouška, ve které jsi se ocitl? Co od tebe Bůh v tomto těžkém období očekává?

Chce, abys věřil Jeho Slovu, Jeho zaslíbením! Chce, abys mu plně důvěřoval, že On je s tebou uprostřed těžkostí. Nezáleží na tom, jestli se na tebe vyřítí celé peklo, Jeho přítomnost ti nikdy nebude odňatá. A to ani tehdy, když jsi obklíčen obavami a zaplaven slzami. Žádný šíp nepřítele ani jeho mohutný útok tě nemůže zničit. Tvůj Otec už má příhodný plán.

Očekává od tebe jen jediné – aby ses k Němu přivinul ve slepé důvěře. Chce, abys dokázal čelit každému krvelačnému pokušení se slovy: „Možná tomu nerozumím, ale vím, že můj Pán mě neopustí. Důvěřuji mu, že mě přes to převede!“

Tvá bitva skončí až tehdy, když začneš plně důvěřovat Pánovi, že On je s tebou ve své moci a lásce. Proto zavrhni každou myšlenku, že Bůh tě přehlíží nebo schválně zavřel oči nad tvými okolnostmi. Takové myšlenky ho pokoušejí. Tímto totiž stavíš Boha do pozice zkoušeného, kdy má dokázat svou věrnost. Přitom ji už mnohokrát prokázal!

„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“ (1. Korintským 10:13).

Bůh ti říká: „Nepotápíš se, jsem tady s tebou! Pokud budeš hledat mou tvář a důvěřovat mi, přenesu tě přes to, neboť jsem neustále s tebou!“