OČIŠTĚNÍ CHRÁMU by Gary Wilkerson

Ježíšova oběť na kříži je platná v každé době. Jeho spasitelná odpouštějící a očišťující moc i vítězství jsou dostupné pro každého člověka v kterékoli době, ať se jedná o nejoddanějšího věřícího nebo o nejzatvrzelejšího hříšníka.

Už jako malý chlapec jsem chápal, že ke spasení potřebuji tento Kristův dar. Věděl jsem, že když jsem přijal Ježíše, jeho spasitelné dílo za mne bylo vykonáno jednou a provždy. Avšak zanedlouho poté, co jsem jej přijal, jsem vybuchl vzteky na jednoho z mých sourozenců, jak bývá mezi dětmi zvykem. Náhle jsem si uvědomil, že Ježíšovu očišťující krev potřebuji po celý svůj život znovu a znovu. Cítil jsem se naprosto ztracen a chtěl jsem vědět, zda je mé spasení skutečné.

Nakonec jsem dospěl k tomu, že pro svůj každodenní život nepotřebuji pouze Kristovo spasení, nýbrž i jeho očišťující milost. Ježíš ukázal naše potřeby při Poslední večeři, když vzal umyvadlo a ručník a začal mýt učedníkům nohy. Petra toto symbolické jednání zmátlo a optal se: „Pane, když mi chceš umýt nohy, proč mi neumyješ také hlavu?“ (viz Jan 13:9). Ježíš odpověděl něco ve smyslu: „Petře, budeš spasen mou krví. Stále však žiješ ve špinavém světě a když jím procházíš, ulpí na tvých nohách prach. Budu ti muset umýt nohy stejně jako srdce.“

Je pravda, že z nás Ježíš učinil nová stvoření, když nás ospravedlnil jednou a provždy. Když ale chodíme bahnem temnoty a světem plným zla, nemůžeme se vyhnout poskvrnění vztekem, chtíčem a tvrdostí. Ježíš nám říká, stejně jako Petrovi: „Jestliže se mi tvůj život bude líbit, zbavím tě této každodenní špíny.“

Musíme si uvědomit, že Ježíš chce některé věci z našeho života vypudit, abychom mohli chodit v jeho svatosti. V Matouši 21:12-13, když vyhnal směnárníky z chrámu, zbavoval církev jisté bezohlednosti, která ji ovládla. Ježíše tolik nerozzlobila výměna peněz; tato praktika existovala již roky; bylo to užitečné pro věrné věřící cestující do Jeruzaléma z veliké dálky. Více Ježíše rozzlobilo obchodování, které přemohlo touhu lidí po Bohu. V jejich srdcích se dům modlitby změnil na dům obchodu.