POTĚŠENÍ PRO JEHO SRDCE

Ježíš se z nás radoval ještě předtím, než byl stvořen svět. Očekával, že v nás bude přebývat a učiní nás Svým příbytkem. A radoval se, že se ho budeme držet a opustíme všechny ostatní. Budeme ho hledat každý den a věnovat mu svůj čas. On s námi bude sdílet svá tajemství a my před ním budeme vylévat svá srdce. Budeme se těšit z Jeho věcí a budeme číst Jeho Slovo, abychom se dozvěděli, jak je spravedlivý. A budeme se třást před zjeveními, která nám Jeho Slovo odhalí.

Bible říká jasně, že Ježíš od nás očekává, že budeme Jeho příbytkem. Nuže – naplňujete jeho očekávání? Už odedávna měl v plánu ve vás přebývat, prohlubuje se tedy postupně vaše blízkost k Němu? Nebo ho zanedbáváte?

Váš Ženich vás chtěl přiblížit více k sobě. Měl v úmyslu vám otevřít Své srdce a mít s vámi každodenní společenství. Toužil vám ukázat spoustu věcí, které nikdo jiný předtím neviděl. Tak moc si přál formovat váš život a dát ve vás růst ovoci Ducha svatého. A chtěl od vás vzít vaše slabosti, strachy a nedostatky.

A vy jste zase měli být potěšením Jeho srdce – vašimi slzami, vaší blízkostí, vaší oddaností. Měli jste k Němu hovořit jako Nevěsta: „Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech“ (Píseň písní 2:3). „Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář!“ (2:14)

Již dlouho předtím, než byl stvořen svět, se Kristus radoval už nad pouhou myšlenkou na takovýto vztah s vámi. Ačkoli však nadešel čas těšit se z tohoto vztahu, vy Pána ignorujete a zanedbáváte. Máte dost času na sledování televize, nakupování, surfování po internetu, zahradničení – nemáte však čas na Ježíše. Ptám se vás – myslíte si, že přijde do srdce Nevěsty, která se s ním nudí? Proč by dále přebýval v někom, kdo nemá čas s Ním být, mluvit s Ním, naslouchat Mu?

Tady je vážné varování: Ježíš nebude zůstávat v těch, kdo Ho zanedbávají a ignorují Ho. Můžete namítnout: „Ale já svého Pána miluji. Neobracím se k němu zády.“ Pravdou je, že pokud už týdny zanedbáváte současně modlitbu i Boží Slovo – pokud s Ježíšem nemáte žádný soukromý a osobní vztah – pak tím jste se už vyjádřili. Prohlásili jste tím: „Mé činy dokazují, že Ježíše vroucně nemiluji. Moje rodina, moje kariéra a mé osobní touhy mají přednost.“