VELKÁ VÝZVA by Jim Cymbala

I když hledáme Boha celým srdcem, nechrání nás to bohužel před útokem zvenčí. Po deseti letech míru byla Ásova země náhle bez zjevného důvodu napadena obrovskou kúšijskou armádou. Ása byl Šalomounovým vnukem, ale jeho zbožnost mu nezaručila ušlapanou cestičku po celý zbytek života.

Pro takové chvíle mají ti, kdo hledají Boha, po ruce zásobárnu víry, aby se poprali s novými těžkostmi. Vědí přesně, co udělat:

„Nato volal Ása k Hospodinu, svému Bohu, a řekl: „Hospodine, mimo tebe není pomoci pro boj mezi mocným a bezmocným. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, vždyť spoléháme na tebe a ve tvém jménu jsme vytáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh. Ať tě člověk nepřemůže“ (2. Letopisů 14, 10). 

Ásova víra nebyla žádná instantní dortová směs v krabici. Se svým lidem volali k Bohu už desetiletí. Proto nenastala panika. Volali k Hospodinu, aby povstal – a On to udělal. Kúšijci (Etiopané) byli i přes svůj ohromný počet rozdrceni, „neboť na ně padl strach z Hospodina“ (verš 14). 

Toto je klasický příklad Božího principu jednání s lidstvem. Nejlépe to vyjadřuje verš z Židům 11, 6: „Ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.“ Nedokážu to říct dost důrazně: jestliže budeme Boha hledat, požehná nám. Ale pokud přestaneme…máme smůlu, ať jsme kdokoli. A nezáleží na tom, jak jsme talentovaní, kolik diplomů nám visí na zdi, co nám bylo prorokováno ani na ničem jiném. 

Po cestě domů z bitvy zastavil Ásu i s armádou prorok, aby ještě potvrdil, co se právě stalo: „Slyště mě…Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt, ale jestliže ho opustíte, opustí vás“ (2. Letopisů 15, 2).

__________
Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.