ŘEKA ŽIVOTA

Boží slovo jasně varuje: „Jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení?“ (Židům 2:3). Pokud ignoruješ Ježíše, budeš muset za to nějakým způsobem zaplatit.

V Ezechieli 47. kapitole se hovoří o řece života, která plyne od Božího trůnu. Tuto řeku tvoří svaté, uzdravující vody, které přinášejí život všemu, čeho se dotknou. Rozpínají se stále do větší šířky a hloubky, dokud není dost vody k plavání.

„Tato voda teče do východního kraje......a vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoli ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije.“ (Ezechiel 47:8–9).

Tato řeka představuje kázané slovo Boží a plyne již od Kalvárie. A dnes miliony těch, kteří slyší a přijímají Boží slovo jsou uzdravení a Kristova pravda je probouzí z jejich zanedbávání, lenosti a apatie. Teď jsou jejich oči široce rozevřené a radují se z Ježíše. Denně ho vyhledávají, milují jeho slovo, sdílejí s ním důvěrné intimní přátelství.

Takže co se vlastně děje s tebou? Plaveš v Božích uzdravujících vodách? Nebo jsi dopustil, aby tě proud této řeky míjel? Všimni si, co se stane oblastem v poušti, kudy tyto vody neplynou: „Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny; zůstanou kvůli soli.“ (Ezechiel 47:11).

Možná jsi vinen ignorováním Ježíše. Možná se nemodlíš, jsi neposlušný, zcela opomíjíš jeho slovo. Nyní se již tvé zanedbávání stalo životním stylem. Pravdou je, že jsi potratil všechna očekávání, které o tobě kdysi Ježíš měl.
Co to znamená „oddány soli“, jak udává Ezechiel? To znamená totální sterilitu… neplodnost, prázdnotu, sucho, osamělost. Přemýšlej o Mrtvém moři v Izraeli. Je to plocha vody vydaná soli. Žádná ryba v něm nepřežije. Žádná rostlina tam nemůže vyrůst a to ani okolo něj. Je absolutně neplodné.

Stal jsi se takovým blátivým místem – izolovanou, vysušenou bažinou? Neplodí tvůj život ovoce pro Boha? Je tvá každodenní existence prázdná, suchá, osamělá? Všichni okolo tebe nesou ovoce a rostou v Kristu. Jsou uzdravováni svatými Božími vodami. Ale ty nevlastníš žádný ze zdrojů, které oni mají. Stal ses křesťanem jen podle jména.

Nikdy není pozdě začít znovu! Dovol Kristu, aby se dnešek pro tebe stal prvním dnem nového začátku.