BOŽÍ VELKOLEPOST A SÍLA

Věřím, že právě teď církev potřebuje doplňkový kurs o Boží velkoleposti a síle, více než obdržel Job. Bůh řekl Jobovi v podstatě toto:
„Co znamená všechna ta temná, beznadějná řeč, kterou od tebe slyším? Postav se a naslouchej Mi. Já jsem Ten, kdo položil základy Země; učinil světlo a temnotu; vytvořil déšť, sníh, led a vítr; dal křídla opeřencům a nakrmil polní zvěř. Vládnu nad celou přírodou.“
„Řekni mi Jobe, kdo může zahřmět hlasem jako já? Kdo může nahlédnout do srdce každého muže a vidět co je v něm skryto? Kdo dokáže rozpoznat pyšného, nalézt ho a srazit“ (viz Job 38).
Milovaní, Ten stejný Bůh, který zná jméno a bydliště každého pyšného člověka zná také tvé jméno, bydliště a okolnosti ve kterých se nacházíš. A On tě bude držet ve Svém srdci po všechny tvé dny, v každém dopuštění. Přijímáme to, když žijeme vírou.
Pokuď žiji vírou, nebudu se strachovat o budoucnost Božího lidu nebo církve v katastrofě.
„Na této skále zbuduji svou církev; a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18).
Tento Ježíšův slib povzbuzoval víru celých generací a podpírá nás v současné světové kalamitě.