ŽÍZNIVÝ PO BOHU - Jim Cymbala

Po nedávném úterním večeru modliteb na Brooklyn Tabernacle jsem byl představen kazateli, který byl u nás ještě s pár dalšími staršími z jeho sboru na návštěvě. Přivítal jsem ho a zeptal jsem se, odkud pochází.
„Kentucky“ odpověděl.
„To je docela daleko od New York City, „řekl jsem. „Jak tady dlouho budete?“
„Jedeme zpátky ještě dnes večer. Odjížděl jsem dnes za svítání, jen abych mohl být přítomen na modlitební.“
Byl jsem v šoku. „Skutečně? Takovou cestu jen pro tuto jednu službu?“
„Bratře, jsem žíznivý po Bohu.“ odvětil zcela vážně. „Už nemůžu dál. Jsem strhaný a vyhořelý. Jsem zoufalý po něčem, co pochází z Božího Ducha.“
NEVZDÁVEJ TO
Jak ten kazatel mluvil, nemohl jsem si pomoct a pomyslel jsem na Davidovo vyznání:
Bože, tys Bůh můj!
Hledám tě za úsvitu,
má duše po tobě žízní.
Mé tělo touhou po tobě hyne
ve vyschlé, prahnoucí,
bezvodé zemi.
(Žalm 63:1)
Cítil ses někdy vyschlý a vyčerpaný ve svém křesťanském životě? Když to se stane, mnoho z nás se pouze dál pachtí, dokud nedosáhneme naprostého duchovního vyčerpání. Někteří to vzdají a hrají si na pokrytce, předstírajíc že jsou někým jiným, než jsou.
ČAS ODPOČINUTÍ
Existuje staré rčení, které je naprostou pravdou:
Pokud poběžíš stále dokola, vyčerpáš se a pak budeš chtít utéct.“
Ovšem je tu lék na ta vyschlá období, kdy běháme stále dokola. Nalezneme to v tom, co apoštol Petr nazval „čas odpočinutí“ pocházející z Hospodinovy přítomnosti (Skutky 3:20).

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.