MĚLI BYSTE BÝT UČITELI

Pisatel Listu Židům říká svým čtenářům: „Touto dobou byste měli být učiteli“ (Židům 5:12, parafrázováno). Jsou to silná a smělá slova. Koho přesně zde pisatel oslovuje? List Židům nám ukazuje, že pisatel mluví k věřícím, kteří jsou dobře proškoleni ohledně biblické pravdy. Jinými slovy: čtenáři tohoto dopisu zažili mocná kázání od mnoha pomazaných služebníků.
A teď, v 5. kapitole, jim pisatel říká:
„Přestože jste byli vyučováni, stále jste neteční ke slyšení. Touto dobou byste, se všemi svými biblickými znalostmi, měli být učiteli. Je však jasné, že potřebujete, aby vás někdo znovu učil základním Božím principům. Dosud potřebujete mléko, i když byste měli být živeni masem“ (viz 5:11-12).
Zamysli se nad těmi slovy. Pisatel zde říká svým čtenářům zhruba toto: „Nyní byste měli být neochvějnými vzory pro své děti. Vaše víra by měla být pevná. Neměli byste již reptat nebo si stěžovat na svá soužení. Místo toho byste se měli ochotně podílet na Kristových utrpeních. Neměli byste být jednou horcí a potom zvlažnět, když přichází nepřítel jako povodeň.“
POUZE OCHUTNÁVAČI KÁZÁNÍ
Hodí se toto slovo na tebe? Kolik kázání, která jsme slyšeli, nás vyzývalo, abychom ve všem důvěřovali Pánu? Kolikrát jsme slyšeli kázat o neuvěřitelných Božích zaslíbeních? Na kolik víru vzbuzujících kázání jsme se byli podívat? Jak často jsme byli požehnáni poselstvím o Boží věrnosti?  A přesto – jak často nám rychle kleslo sebevědomí, když přišla zkouška?
Dnes jsou celé davy lidí v církvi dobře vyučováni, samou biblickou pravdu, a kázání pouze ochutnávají. Vskutku jsme těmi, jimž je adresován List Židům. A pisatel nám říká: „Touto dobou byste měli být učiteli, jít příkladem. Místo toho je však v čase bitvy vaše víra stále zmítána.“