BOŽSKÉ SETKÁNÍ - Nicky Cruz

V osmnácté kapitole knihy Skutků řekl anděl Filipovi, aby vyrazil na cestu mezi Jeruzalémem a Gazou. V té době byl Filip zaměstnán kázáním a uzdravováním v Samaří. Hospodin Filipovi nevysvětlil, proč se má najednou odebrat ze Samaří od své práce a Filip neměl ani ponětí, proč je na tuto cestu poslán. Přesto poslechl.
PROSPĚŠNÁ OKLIKA
Zatímco jel Filip po cestě, projel kolem něj kočár a Duch svatý mu řekl, aby se držel blízko něj. Když kočár dostihl, slyšel, jak vevnitř čte muž z proroka Izajáše. Muž, eunuch z Etiopie, byl důležitým královniným úředníkem. Filip ihned  porozuměl, proč jej Duch vedl na toto pusté místo. Měl svědčit eunuchovi a přivést jej ke Kristu (Skutky 8:26-35).
Pokud by Filip nenaslouchal vedení Ducha a neposlechl anděla, nebo by pochyboval o tom, že k němu skutečně mluví Duch, potom by k tomuto důležitému setkání nedošlo.
POROZUMĚNÍ BOŽÍ AUTORITĚ
Je pravděpodobné, že pokud by Filip zůstal v Samaří, určitě by během této doby získal pro Krista mnohem více lidí. Místo toho jej Bůh poslal jinam, aby zachránil jenom  jednu duši. Pro Filipa by bývalo snadné zpochybnit tento příkaz i Boží moudrost posílající ho pryč, když zde měl úspěšnou a časově náročnou misi. On to ale neudělal. Filip chápal Boží autoritu a nepochyboval o Božích cestách.
HODNOTA POSLECHU
Co to znamená důvěřovat Bohu a chodit v Duchu? Ježíš nám nabízí dokonalý popis:
“Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha” (Jan 3:8).
To, kam nás v určitý okamžik Bůh vede nám mnohdy hned nedává smysl. Skutečný učedník se učí naslouchat a poslouchat, nehledě na to, jaké má vlastní názory ani na to, co zrovna dělá.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.