JEŽÍŠ, NAŠE JISTOTA

Několik měsíců po 11. září se v novinách New York City objevil tento titulek: „MĚSTO TRÉMY.“ Ministerstvo vnitřní bezpečnosti varovalo, že byl odhalen plánovaný teroristický útok a teroristická pohotovost se zvýšila na základě potenciálního nebezpečí.
SKRYTÉ STRACHY
Ve stejný den mi jeden policejní důstojník patřící pod New York City říkal o nejistotě a neklidu mezi policejními a hasičskými silami. Jejich mužské zevnějšky skrývaly strachy, protože většina z nich přišla během zářijového útoku o své přátele.
Dokonce i dnes, roky po oné události, kdykoliv někteří z New Yorčanů cestují tunely a přes mosty, zadrží dech a modlí se za ochranu. Zabrzděné vozidlo může způsobit paniku. Největší strach, který znepokojuje toto město, je bomba v zavazadle, skrývajíc v sobě nukleární či choroboplodné schopnosti. Mnoho lidí s sebou začalo nosit malé plynové masky. Občané se zdají být smíření s nevyhnutelným, věříc tak že se skutečně odehraje útok velkých rozměrů. Nikdo neví kdy, ale ta myšlenka těžce visí nad touto populací.
ZDROJ POMOCI
Avšak, strach není nad opravdovými věřícími. Místo toho chceme být dostupní, pokud by se skutečně nějaký útok měl odehrát, abychom pomohli v čase krize. To je to, na co církev připravuje své lidi. Uprostřed těchto úzkostlivých časů Duch svatý působí úžasnými způsoby. Mnozí po celém New Yorku přicházejí ke Kristu a je tam narůstající hlad po Bohu mezi mladými lidmi.
Kéž je toto srdeční postoj všech Božích služebníků ve dnech úzkosti a strachu. Pán odstranil veškerý strach od svého lidu, aby mohli být zdrojem pomoci světu v čase nesnáze.