ŽIVÉ BOŽÍ DOPISY

„Vy jste naším dopisem, který je napsán v našich srdcích a který znají a čtou všichni lidé.“ (2. Korintským 3:2)
Mám pro tebe otázku: Co říkáš svým životem lidem okolo sebe? Co čtou v knize tvého života? Jakým učitelem je tvůj život?
Do kanceláře nám přichází mnoho svědectví. Čteme příběhy o lidech, kteří přes ztrátu práce byli naplnění nadějí, kdo prožívají pokoj přes fyzickou nemoc, kdo kráčí s odvahou tváří v tvář nekončícímu utrpení. A tito všichni mají jedno společné - modlí se
MODLITBA, SPOLEČNÝ JMENOVATEL
Jedna taková služebnice je Boží žena podstupující obrušující zkoušku. Denně je vystavena zoufale náročnému úkolu péče o mentálně postiženého syna a tchýně s demencí. Tato žena musí být neustále ve střehu, protože jeden či druhý by mohl utéci nebo podpálit dům. Tato žena se svěřuje, jak bývá někdy vyčerpaná pochybujíc, zda to dokáže zvládnout další den. 
V tom všem je pro ni nejdůležitější jedno: Modlí se. Tato žena ví z vlastní zkušenosti, jak denně přicházet směle k Božímu trůnu milosti, k nalezení milosrdenství v čase potřeby. 
SMĚLÁ DŮVĚRA
Takoví učitelé jsou živými dopisy, Božími milostnými dopisy zoufalému světu. A stali se jimi díky neustálému spojení s Pánem skrze každou zkoušku a utrpení. Plně důvěřují Ježíši, že obnoví jejich sílu, aby mohli jít dál, a spoléhají na Ducha Svatého, že jim dá směr a milost v čase potřeby. 
Ptám se tě: Sloužíš druhým svým příkladem? Vybízím tě, abys denně přicházel k Pánu pro všechnu milost a sílu, kterou potřebuješ. On tě volá vpřed, aby byl Jeho učitelem!