PŘEDURČENI K VÍTĚZSTVÍ - Carter Conlon

Když krále Jóšafata obklíčili nepřátelé, Písmo říká, že volal o pomoc a Hospodin mu pomohl. Bůh [jeho nepřátele] od něj odvedl“ (2. Letopisů 18, 31).
Jóšafatovo srdce volalo: „Bože, poslouchal jsem hlasy, které jsem poslouchat neměl, a obklopoval jsem se lidmi, kteří mi brali duchovní sílu. Bože, můžeš mě ještě jednou nechat naživu? Budeš bojovat s mými nepřáteli a dopřeješ mi vítězství? Dej mi hlas, abych mohl znovu vést tvůj lid ke spravedlnosti!“
A Bůh způsobil, že se od něj nepřátelé odvrátili.
NÁVRAT KE ZDROJI SÍLY
Mám za to, že jsou před námi velmi těžké dny. Ale uprostřed těch těžkostí vidím zástupy – Jóšafaty – z celé země, kteří dlouho zůstávali na nesprávném místě, jak konečně vstanou a řeknou: „Jdu zpátky k místu, které je zdrojem síly a vítězství a které pro mě bylo vybojováno na Kalvárii. Pokleknu před Pánem, a i kdyby to mělo znamenat, že zahodím své plány a ambice, budu hledat vůli Toho, který za mě zemřel.“
DOKONALÍ VÍTĚZOVÉ
Ať se děje cokoli, pamatujte, že jako Boží lid nejsme předurčeni k porážce. Nejsme předurčeni k tomu, aby nás svrhli jako proroky, kteří mají spoustu hezkých slov, ale neznají Boží srdce.
  • Jsme předurčeni k vítěznému životu
  • Jsme předurčeni k dokonalému vítězství skrze Krista
A tak je čas odložit své plány a volat k Bohu za naše domovy, naše rodiny, za tuto generaci, za budoucnost našich měst. Nebude jednoduché zastat se Boha v tyto dny, ale těch, kteří budou mít dost rozumu na to, aby volali k Bohu, se slavně dotkne Duch svatý.

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001.