NA TOMTO SVĚTĚ NEJSME DOMA


Až přijde Duch Svatý jako proud deště, vzbudí nevěstu Kristovu křikem. A co bude Duch volat? "Ženich je tu! Jděte mu naproti!" (Matouš 25:6)
Naneštěstí, poselství o druhém příchodu Krista dnes téměř zmizelo z kazatelen. Ani na Internetu, kde je nepočítaně webových stránek o církvi, není ani zmínka o Ježíšově návratu. A přitom Jan říká, že v posledních dnech bude církev volat:
"Duch a Nevěsta říkají: " Přijď!" Kdo slyší, ať také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života." (Zjevení 22:17)
Řekněte mi, kde jsou ty hlasy volající, "Pane Ježíši, přijď". Kristus varoval církev:
"Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán." (Matouš 24:42)
Kde je církev, která vyhlíží, čeká, touží po Ježíši?
"Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v nečekanou chvíli." (24:44)
VEČÍREK SKONČIL
Ježíš měl tvrdá slova pro ty, kdo se budou vysmívat Jeho brzkému příchodu:
"Zlý služebník by si v srdci řekl: Můj pán je pryč nadlouho, a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a píst s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná..." (Matouš 24:48-50)
Ptám se, jestli svět už někdy předtím tak moc podléhal chamtivosti, jako je tomu teď. Večírek končí - ekonomiky na celém světě se otřásají v základech - a přesto si to naprostá většina lidí, včetně mnoha lidí v církvi, vůbec nepřipouští. Právě teď je Duch Svatý vyléván, aby probudil tvrdě spící církev a připravil ji na Jeho příchod: "Tento svět není váš domov. Probuďte se a připravte se na setkání se svým Ženichem!"