NA PRAHU SOUDU - Gary Wilkerson

Soud – nejsem zvyklý psát zamyšlení na takové téma a možná vás tento text překvapí. Připravoval jsem ho se značným váháním, vlastně jsem musel výrazně překročit meze toho, co je mi příjemné, i když vždy oddaně káži celé Boží slovo.
V současné době cítím povinnost promluvit o něčem, co se děje v naší kultuře. Dospěl jsem k přesvědčení, že Amerika stojí na prahu jednoho z nejhorších soudů, kterým kdy čelila. A v této tísnivé době chce Bůh sdělit Církvi něco, co může změnit běh věcí.
Když jsem vyrůstal, nebylo neobvyklé slýchat podobně těžká poselství v církvi, jíž byla moje rodina součástí. Občas jsem slýchal kázat svého otce na téma soudu. Mám na mysli prorocké poselství (i když můj otec neústupně trval na tom, že prorok není. Byl prý „strážný“.
S RADOSTÍ POSLOUCHAT JEHO HLAS
V těchto dnech už více oceňuji kázání svého otce a lépe rozumím bolesti, kterou mu způsobovala. Vím, že celé hodiny bojoval s Bohem kvůli poselstvím, která kázal. Jako pastorovi se mi líbí lekce A. W. Tozera o tom, že Bůh rád mluví k mužům nebo ženám, kteří rádi naslouchají. Ale obávám se, že tohle už církev neumí. Bůh k nám chce promlouvat o rodině, manželství, směřování našeho života, ale naše uši jsou mnohem méně naladěny na Jeho hlas a mnohem více na hlas světa.
Bible nazývá tento stav hladem po Božím Slově (viz Ámos 8, 11) – nedostatkem poznání Boha a Jeho cest. V dobách zmatku použije Bůh tento hlad, aby získal naši pozornost a moje pozornost je na Něj teď plně upřená! A pokud má těžká slova o společnosti pro pastory zaměřené na milost, jako jsem já, napovídá mi to, že má něco v plánu.