SESTUPTE DOLŮ Z HORY - Claude Houde

„Celá pospolitost Izraelců zůstala ve stanu setkávání. Lidé reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a obviňovali se i navzájem: „Vy za to můžete.“ Od Hospodina vyšlehl hrozný hněv a začala pohroma. Tisíce lidí umíraly. Áron vzal kadidelnici z Božího oltáře a běžel doprostřed shromáždění. Postavil se mezi mrtvé a živé, aby vykonal smírčí obřady, a pohroma se zastavila“ (viz Numeri 17,6–13).
V tomto příběhu vidíme mocné a důležité znázornění dnešní Církve – a nás samotných – jak se neustále snažíme zůstat uvnitř, ve „stanu setkávání“, zavření v mentalitě „naše potřeby jsou velmi důležité, zatímco ti lidé venku – ti nevěřící a nespasení – jsou tak špatní.“
SEBESTŘEDNÍ KŘESŤANÉ
Sebestředné společenství zůstává uvnitř a nemá čas, energii ani nadšení pro to vydat se za lidmi ven, protože mezi čtyřmi zdmi kostela se vedou vzájemné bitvy. Náboženské rituály brání každé evangelizační iniciativě a církev umírá. Vášeň byla nahrazena otřepanými frázemi. Racionalismus udusil zjevení. Je zde náboženská hierarchie, ale žádní opravdoví hrdinové.
Učedníci stáli na Hoře proměnění v Ježíšově přítomnosti. Obklopila je Boží sláva uprostřed dech beroucího prorockého zjevení. A Petr triumfálně oznámil to, co se bohužel stalo hromadným přístupem a hymnou pro stovky a tisíce dnešních věřících: „Je dobré, že jsme zde. Postavme tu tři stánky a zůstaňme tu.“
BUĎTE HRDINOU PRO BOHA
Lidé chtěli zůstat v „místě setkávání“ a Petr se chtěl zdržet na Hoře proměnění.  Ale mezitím na úpatí hory stojí utrápení, v zajetí žijící lidé, zoufalí a všemi opuštění, kteří potřebují hrdiny, již by sestoupili z hory dolů a přinesli jim vykoupení.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.