DAL DARY - Gary Wilkerson

„Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem“ (Efezským 4:8).
Díky za to! Když jsme odevzdali své životy Ježíši a Jeho dílu vykonanému pro nás na kříži, Ježíš nám dal dary – jednomu každému z nás. A tak to, co jsme přijali u kříže, není jen odpuštění či spravedlnost nebo přijetí do Boží rodiny. Tyto Ježíšovy dary Jeho církvi jsou zmocňujícími dary – úžasné a mocné.
1. Korintským 12:7 hovoří o různých projevech Ducha:
„Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.“
Není to snad výborný verš? Říká: „Každému.“ Bůh dává tobě osobně moc sloužit těmito dary.
DARY, KTERÉ SLOUŽÍ
Duch svatý se více zjeví ke „společnému prospěchu.“ To znamená, že tyto zmocňující dary byly dány, aby z nich měl ve svém životě užitek každý, kdo se s tebou setká.
Efezským 4:8 říká: „dal,“ když mluví o těchto darech, tudíž používá minulý čas. Máš uplatňovat dar, který do tebe Bůh vložil. Možná nevíš, co je to za dar, Bůh ti to ale ozřejmí. Tato moc přijde do tvého života ve větším rozsahu a Bůh ji bude rozvíjet a způsobí, aby v tobě vzrůstala.