ÚŽASNÝ SLIB

Víme, že v průběhu staletí ti, kteří důvěřovali Ježíši, mnoho trpěli. Od doby kříže byli mučeni, někteří obzvlášť krutě. Někteří novozákonní věřící přišli o své domy a půdu a žili v jeskyních.
Milovaní, žádný pravdivý kazatel Božího slova vám nikdy neslíbí, že nebudete trpět, že nepřijdete o majetky, že budete mít stále svoji životní úroveň. V nebi je “velký zástup svědků”, kteří by řekli všem z nás, kteří milujeme Ježíše:
“Pravdou je, že v Kristu jsme byli vždy v bezpečí — věčně v bezpečí. Jeho milost byla s námi v každé krizi. Ano, byla období bolesti, utrpení a těžkých časů. Ale žádná zkouška tě nikdy nemůže oddělit od Krista, který je „archou bezpečí.”
Chci, abyste se drželi tohoto úžasného slibu z 1. Petrovi 1:3–9:
“[On] nám dal ze svého velikého milosrdenství vzkříšením Ježíše Krista možnost narodit se znovu k živé naději. V nebesích je pro vás připraveno dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení.
“Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se prokázala pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm k vaší chvále, cti a slávě v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přece v něj věříte a jste naplněni nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry - spasení duše.”