NA NOHOU A PŘIPRAVEN

“Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil.” (1.Sam. 18:12)

Satan se nejvíc bojí těch, kteří jdou s Bohem v modlitbě a jsou vyvoleni k tomu, aby stáli v boji ve víře. Děsí se i malé armády těch, kteří jsou ve víře připraveni na souboj. Krčí se před těmi, kteří jsou na nohou připraveni odolávat. A protože se tě bojí, jeho taktikou je zneškodnit tvého bojového ducha.

Ďábel to dělá tak, že se snaží zaplavit tvou mysl poraženeckými, zničujícími, pekelnými myšlenkami, které rodí nedůvěru a pochybnosti o Boží síle. Řve na tvou mysl i ducha: „ Je to marné dál bojovat. Jsi příliš oslaben vlastními osobními bitvami. Nikdy nezvítězíš. Síly pekla jsou moc velké na to, abys je překonal. Takže si dej pohov. Nemusíš se už takhle snažit.“

Tohle je šílené! Celou satanovou strategií je, aby ses přestal dívat na vítězný kříž. Chce zaměřit tvou pozornost na tvé slabosti, hříchy, nedostatky - a proto vyzvedává tvé současné problémy a utrpení. Chce, abys uvěřil, že nejsi dost silný na to pokračovat dál. Ale není to o tvé síle: je to o Ježíšově síle!

Pravdou je, že všichni budeme v boji, dokud nezemřeme nebo dokud se Ježíš nevrátí zpět. Občas máme období klidu, úlevy. Ale od té doby, co jsme na Zemi, jsme předurčeni k duchovní válce. A tyhle bitvy nemají konce. Proto Pavel říká, že nám dal Ježíš zbraně, jež mají moc bourat pevnosti. Jsme vybaveni zbraněmi, kterým satan nemůže odolat: modlitba, půst, víra.

Nastal čas odlepit náš pohled od současného soužení. Musíme se přestat zaměřovat na naše zkoušky a upřít je na Velitele. Ježíš drží klíč ke všem vítězstvím a slibuje: „Vyzbrojil jsem vás každou zbraní potřebnou pro bitvu. A jsem připraven a ochoten poskytnout vám sílu v časech slabosti.“