RODINNÁ MODLITBA

„Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili,
stane se jim to od mého nebeského Otce“ (Matouš 18:19). Někteří křesťané tomuto říkají „modlitba shody“. Je to obrovské požehnání pokud máte oddaného bratra nebo sestru a můžete se spolu modlit. Skutečně, nejmocnější přímluvci, které znám, přicházeli ve skupinkách dvou nebo tří.

Místem, kde se tento druh modlitby odehrává nejmocnějším způsobem, je domov. S mojí ženou Gwen se modlíme denně a věřím, že to drží naši rodinu pohromadě. Když naše děti vyrůstaly, modlívali jsme se za to, aby ani jeden z nich nebyl ztracený. Modlili jsme se za jejich kamarádství a vztahy a za jejich budoucí partnery – nyní děláme to samé s našimi vnoučaty.

Velmi málo křesťanských rodin si nachází čas na společné modlitby doma. Já osobně můžu dosvědčit, že dnes stojím ve službě díky moci rodinné modlitby. Když jsem byl dítě, nezáleželo na tom, kde jsme si se sourozenci zrovna hráli, jestli před domem nebo opodál, naše máma na nás každý den volala ze dveří: „Davide, Jerry, Juanito, Ruth, je čas se modlit!“ (Můj bratr Don ještě nebyl na světě.)

Celé sousedství vědělo o naší rodinné modlitební chvilce. Někdy jsem nenáviděl ten moment, když jsem uslyšel matčino volání, remcal jsem a naříkal. Ale je jasné, že se něco odehrálo během těch modlitebních chvilek, když Duch Svatý procházel mezi námi a dotýkal se našich duší.

Možná si neumíte představit rodinnou modlitbu u vás doma. Možná máte manžela nebo manželku, jenž nespolupracuje, nebo dítě, které se bouří. Milovaní, nezáleží na tom, kdo se rozhodne se toho nezúčastnit. Pořád si můžete sednout ke kuchyňskému stolu a sklonit hlavu k modlitbě. To bude modlitební chvilka vaší domácnosti a každý člen rodiny o tom bude vědět.