VELKÉ PROBUZENÍ

Co myslím velkým probuzením? Hovořím o tom, co Pavel popisuje jako zjevení a osvícení: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme” (Ef 1:17-19).

Pavel říká efezským: „ Modlím se, aby vám dal Bůh nové zjevení, aby otevřel vaše oči k povolání, které vám dal. Žádám ho, aby vám dal nové pochopení vašeho dědictví, bohatství v Kristu, jež vám náleží. Bůh ve vás chce uvolnit svou mocnou sílu. Je to ta stejná síla, která byla v Ježíši. Ano, ta stejná síla, která je v kralujícím Kristu, je právě teď ve vás.“

Podle Pavla: „(Boží mocná síla), kterou prokázal v Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích“ je stejná jako „ nesmírně veliká moc k nám, kteří věříme“ (1:20,19). Z tohoto důvodu Pavel vyzývá: „Sami sebe zkoumejte, zda vskutku žijete z víry“ (2. Kor 13:5).

Jak máme sami sebe zkoumat? Děláme to tím, že se poměřujeme s úžasnými Božími zaslíbeními. Ptáme se: „Čerpám z Kristova zdroje, abych odolal ďáblu? Používám jeho sílu, abych překonal hřích? Žiji v neustálé radosti a pokoji a všem tom, co Ježíš zaslíbil každému věřícímu bez výjimky?“

Tvé osobní „velké probuzení“ přijde v den, kdy se podíváš na svůj život a vykřikneš „ Život v Kristu musí být něco víc, než je tohle!“ Všechny mé plány se zamotaly, všechny mé sny se rozpadly. Žiji jako otrok jen svým obavám a tělesným žádostem. Ale to už dál nemohu.

Vím, že mě Bůh povolal k něčemu víc, než žít život poraženého. A nechci být pokrytec. Ó Bože, opravdu existuje místo, kde mě naplníš silou k vítěznému životu? Chceš ze mě opravdu udělat někoho víc, než jen bojovníka v mých vlastních zápasech? Je to pravda, že jsi mi zaslíbil místo pokoje uprostřed mých bitev?“

„Je skutečně možné s tebou mít neustálý intimní vztah? Je pravda, že už nemusím sklouznout k apatii nebo bojovat, abych tě potěšil? Opravdu v tobě naleznu místo odpočinku, kde už nebudu znovu potřebovat obnovu, protože moje víra zůstane pevná?“