NAD LIDSKÉ DOUFÁNÍ

Někdy přijde čas, kdy lidské situace se zdají beznadějné. Není žádná rada, žádný doktor, žádný lék nebo nic jiného, co by mohlo pomoci. Situace je nemožná. Pomůže jen zázrak, jinak je vše zničeno.

V takové době je pro někoho jedinou možností přijít k Ježíši. Nezáleží na tom, jestli se jedná o otce, matku, nebo dítě. Dotyčný musí vzít na sebe zodpovědnost přijít k Ježíši. A musí se rozhodnout, „Nevzdám se, dokud mi Pán neodpoví. Musí mi říci, že je to vyřešeno a mohu jít dál.“

V Janově evangeliu nacházíme takovou rodinu v krizi:“V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen.“(Jan 4:46) Tato rodina byla vážená. Duch smrti visel nad domem, jak rodiče pečovali o svého umírajícího syna. Pravděpodobně tam byli také další členové rodiny, možná strýci a tety, prarodiče, nebo další děti. Je řečeno, že celá rodina věřila, včetně sluhů. „(Otec) uvěřil i všichni v jeho domě“(4:53).

Někdo v této rodině věděl, kdo je Ježíš, a slyšel o jeho zázračné moci. A nějak se doslechl, že Ježíš je v Kaně, dvacet pět mil odtud. Otec se tedy rozhodl dostat se k Ježíši. Písmo říká, „Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu“(4:47).

Tento vznešený muž byl pevně rozhodnut, dostat se k Ježíši. Bible říká, že „(Ježíše) prosil, aby přišel a uzdravil jeho syna, neboť byl blízko smrti“(4:47). Jaký krásný obraz přímluvy. Ten člověk dal všechno stranou, aby hledal Ježíše a získal slovo od Něj.

Kristus mu odpověděl,“Neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte“(4:48). Co tím Ježíš myslel? Řekl muži, že činění zázraků není jeho největší potřeba. Místo toho, nejdůležitějším cílem je mužova víra. Přemýšlej o tom: Kristus mohl jít do toho domu, vložit ruce na umírajícího syna a uzdravit ho. Každý by v té rodině věděl, že Ježíš činí zázraky.

Kristus toužil po něčem víc, co by dal tomu muži a jeho rodině. Chtěl, aby uvěřili, že je Bohem v těle. Proto mu řekl,v podstatě,“Věříš, že jsem spasitel světa?“ Muž odpověděl, „Pane, pojď, než mé dítě umře!“(4:49). Tady musel Ježíš uvidět víru toho muže. Je to jako by Ježíš řekl, „Věří, že jsem Bohem v těle“ Protože dále čteme,“ Ježíš mu odpověděl: Vrať se domů, tvůj syn je živ“(4:50).