POTŘEBUJI VÁS

Někteří křesťané nechtějí být spojeni s dalšími členy těla Kristova. Důvěrně rozmlouvají s Ježíšem, ale vědomě se oddělují od ostatních věřících. Nechtějí mít nic do činění s tělem, pouze s hlavou.

Ale žádné tělo nemůže být tvořeno jen jedním členem. Můžeš namalovat hlavu s jedinou paží, která z ní vyrůstá? Kristovo tělo nemůže být složeno pouze z hlavy bez končetin či orgánů. Jeho tělo se skládá z mnoha členů. Jednoduše nemůžeme být s Kristem sami, aniž bychom byli též s jeho tělem.

Nepotřebujeme pouze hlavu, ale celé tělo. Jsme propleteni dohromady nejen proto, že potřebujeme Ježíše, ale proto, že potřebujeme jeden druhého. Pavel konstatuje: „Oko nemůže říci ruce: Nepotřebuji tě! Ani hlava nemůže říci nohám: Nepotřebuji vás!“ (1.Korintským 12:21).

Povšimněte si druhé poloviny tohoto verše. Dokonce ani hlava nemůže říci jinému členu: „Nepotřebuji tě.“ Jaké neuvěřitelné prohlášení! Pavel nám říká: „Kristus nikdy neřekne žádnému členu jeho těla: Nepotřebuji tě.“ Naše hlava se sama ochotně spojuje s každým z nás. A navíc říká, že jsme všichni důležití, dokonce nezbytní, pro fungování jeho těla.

Zvlášť to platí na členy, kteří mohou být zraněni. Pavel zdůrazňuje: „Právě ty údy, které se zdají méně významné, jsou nezbytné“ (12:22). Tento apoštol pak dodává: „A ty, které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme“ (12:23). Mluví o těch v těle Kristově, kteří nejsou viděni, známi, kteří jsou skryti. V Božích očích mají tito členové velkou čest. A jsou naprosto nezbytní pro práci jeho těla.

Tato pasáž má pro nás všechny hluboký význam. Pavel nám říká: „Nezáleží na tom, nakolik se cítíš být ubohý. Můžeš si myslet, že nedosahuješ toho být křesťanem. Ale sám Pán říká: Potřebuji tě. Nejsi jen důležitým členem jeho těla. Jsi životně důležitý a nezbytný pro jeho funkci.“

Jako důležití členové těla Kristova, mají věřící povstat a podniknout významnou akci proti satanovým útokům na spoluvěřící. Je překvapující, že je tento příkaz mnoha křesťany ignorován. Když vidíme věřícího trpět, samozřejmě mu chceme poskytnou útěchu, a to je skutek Boží lásky. Ale to nestačí! Každý věřící má svazovat satana v Ježíšově jménu a vrhat ho do vnější temnoty. To je znak opravdového člena tohoto těla.