DOKONČENÍ BĚHU

„Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!‘“ (Lukáš 14:28-30).

Ježíš pronesl tato slova, když bylo Jeho pozemské poslání u konce, aby varoval své následovníky, že dobré úmysly jim nepostačí k přečkání těžkých časů. Mnoha následovníkům scházelo to, co je potřebné k dokončení běhu!

Podle mne nejtragičtější stav, který existuje, je, když člověk začne s úmyslem držet se Krista a dorůstat v zralého učedníka, ale místo toho se pomalu nechá unést proudem, stane se chladným a ztratí o Něj zájem. Takový člověk postavil základ, ale nemohl stavbu dokončit, protože nejdřív nespočítal náklady. Došly mu zdroje. Došel tak daleko a pak to vzdal.

Bože, probuď nás a dej, ať pochopíme, že všichni procházíme změnami. Neexistuje něco takového, jako zůstat neměnný – buď si dennodenně proměňován ke Kristovmu obrazu, anebo se vracíš zpět ke svým starým tělesným způsobům. Pro ty, kteří se rozhodli držet se Krista za každou cenu, kteří berou na sebe svůj kříž, zapírají sebe sama a jdou s Ním, řekl apoštol Pavel: „My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě“ (2. Korintským 3:18).

Jaká to je radost potkat ty, kteří dokončují běh! Rostou v moudrost a v poznání Krista, vzdalují se tomuto světu a jeho žádostem, a svou mysl upírají na nebe. Jejich duchovní smysly jsou dobře vycvičeny a jejich schopnost rozlišovat, co je od Boha a co z těla, se neustále zdokonaluje. Každým rokem života touží víc po Kristu. Zbavují se všech pozemských pout a stále víc chtějí být s Ním v Jeho slávě. Pro ně umřít je zisk a konečnou výhrou znamená být povolán do Jeho přítomnosti a být po Jeho boku na věky. Nehledají nebe, nýbrž Krista ve slávě!

Můžeš si být jistý, že když se Kristus vrátí, bude mít církev, která se nemůže dočkat toho, aby byla s Ním. Bude pozůstávat z těch, kteří se natolik odpoutali od tohoto světa a jsou natolik sjednoceni s Ním, že přejít z porušitelného do neporušitelného stavu bude pro ně poslední krok lásky do Jeho přítomnosti!

Možná jsi upadl v křesťanském běhu, ale znova se můžeš postavit a běžet dál. Ježíš tě nenechá ležet při trati, vyčerpaného a ochromeného. Zvedne tvá oslabená kolena a dá Ti nadpřirozenou sílu, potřebnou k dokončení.

On Tě nezklame. Milostí dokončíš běh a Pán bude čekat v cíli, aby Ti řekl: „Dobrá práce!“