NIC NEŽ KRISTUS

Co chce náš Pán nejvíc od těch, kteří prohlašují, že jsou mu oddáni? Co by ho potěšilo? Měli bychom mu stavět víc kostelů? Více biblických škol? Více domovů a spolků pro zraněné lidi? Tohle všechno je určitě užitečné a potřebné, ale ten, který přebývá jinde než v budovách vystavěných lidskýma rukama, chce víc! Šalamoun si myslel, že pro Boha vystavěl věčný chrám, ale během let začal chrám upadat a ani ne za 400 let byl kompletně zničen.

Jednou z věcí, kterou Pán nade všechno hledá u svého lidu, mezi služebníky a pastory, je „sdílení jeho stolu“! Jednota okolo jeho nebeského stolu! Místo a čas na důvěrné přátelství! Neustálé čerpání potravy, síly, moudrosti a společenství.

Tato generace má tak omezené vnímání Pána Ježíše právě proto, že mnoho z nich chybí na hostině u stolu – na oslavě společenství s Pánem. Jejich místa jsou prázdná! Jen tak málo lidí zná grandióznost a majestátnost takového pozvání v Kristu Ježíši.

Chybně čerpáme naši duchovní radost ze služby namísto ze společenství. Děláme víc a víc pro Pána, kterého známe míň a míň. Vydřeme ze sebe maximum, vyčerpáme se, půjdeme na konec světa a obětujeme svá těla pro jeho dílo - ale zřídkakdy se zúčastníme hostiny! Jsme k Pánovu pozvání příliš lhostejní a příležitost učit se od něj nebere dostatečně vážně!

Pavel mluví o třech letech v arabské poušti. Byly to tři úžasné roky, které strávil s Pánem u jednoho stolu. Právě zde se Pavel od Krista naučil všechno co uměl a zjevila se v něm Boží moudrost. Pavlovi nestačilo jen konverzovat! Nestačila mu jedna nadpřirozená vize Krista, jeden zázračný hlas z nebe! Zachytil jen pomíjivý Pánův obraz a chtěl víc!

Něco v Pavlově duši křičelo „ach, ať Ho víc znám!“ Není divu, že pak mohl celému křesťanskému systému říct: „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného“ (1. Kor 2:2). Říkal „nechejme jeruzalémským Židům jejich zákon. Nechme ostatní hádat se ohledně nauky. Nechme ty, jež se snaží ospravedlnit se vlastními skutky vyčerpat. Ale co se mě týče, já chci více Krista!