KLÍČ KE PLNÉMU VYSVOBOZENÍ

Duch svatý ukázal Davidovi,co je klíčem k úplnému vysvobození. David mohl říci: "Proto mě Bůh vysvobodil od všech mých nepřátel, od všech mých trápení a mocností, protože já jsem mu drahý. Můj Bůh má ve mně zalíbení! "

"Vyvedl mě na svobodu, uhájil mě, vždyť mě má rád” (Žalm 18:19). Potřebujete vysvobození? Od chtíče, pokušení nebo soudu? Od problému, který je duševní, duchovní, emocionální nebo fyzický? Klíč k vítězství je v tomto žalmovém verši. Bůh má ve vás zalíbení! Jste jeho drazí!

V Písni písní Pán o své nevěstě říká: “Jak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších!” (Píseň písní 7:6). Tři z hebrejských slov v tomto verši jsou synonyma: krásná znamená drahá; půvabná označuje radost; a potěšení. Tato slova popisují Ježíšovy myšlenky ojeho nevěstě, když ji spatří.. Dívá se na ni a říká: "Jak krásná, sladká a rozkošná jsi. Jsi pro mě drahá, ó lásko. "

A na druhé straně, nevěsta se může chlubit, "Já patřím svému milému a jeho touha patří mně" (7:10). To znamená: Přichází ke mně s radostí, následuje mě, protože jsem mu tak drahá.

Ty stejné myšlenky se vyskytují v celé řadě žalmů. "Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufají" (Žalm 147:11). "Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé" (149:4).