KORNÉLIUS ZACHRÁNIL SVŮJ DŮM

„V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a vždycky se modlil k Bohu“ (Skutky 10:1-2).

Kornéliův život dokazuje, že Bůh hledá oddanost celého srdce, poslušnost a nepřetržitou modlitbu. Uvažuj o tom, jak tento zbožný muž zachránil svůj dům a o zázracích, které přinesla jeho oddanost.

Kornélius byl natolik rozhodnut vejít se svým domem do Boží plnosti, že vlastně zanedbal jídlo, aby hledal Boha. Potrava se stala druhořadou vzhledem k jeho hlubokému duchovnímu hladu a touze po Bohu. Dny půstu bez odpovídajícího hladu a žízni po Bohu nemají význam. Ve skutečnosti je lepší jíst než se usilovně postit, abychom získali požehnání z nebes. Ale hlad po Bohu odkládá osten touhy po potravě, pokud má člověk srdce toužící po něm.

Tento člověk jménem Kornélius by měl nás všechny zahanbit. Neměl žádné vyučující nahrávky, dokonce neměl ani učitele. Nebyl to židovský proselyta, ale pouhý muž zoufale toužící po Bohu. To, co se naučil, získal těžce – žádnými semináři, žádnými shromážděními, žádnými příručkami o Bohu. A neměl ještě ani Ducha Svatého, který by ho pobízel, aby se modlil a vyhledával Boží tvář. A přece se postil a vždy modlil.

Jeho modlitební život ho učinil dárcem almužny. Bůh ještě neodpověděl na jeho modlitbu ohledně domácnosti, a přesto štědře rozdával všem, kteří to potřebovali. Nebyl natolik zabrán do svých vlastních potřeb, aby mu to vzalo veškerý čas, pozornost a peníze.

Člověk na modlitbách vždy získá Boží pozornost a slyší Boží hlas. Tak tomu je od počátku.

Můžeš zachránit svůj dům stejně jako Kornélius. Za jediný den pomocí jednoho slavného zázraku byla celá jeho domácnost spasena a naplněna Duchem Svatým. Za jediný den byl jeho dům přenesen z duchovní slepoty do úžasného světla a života. A to vše proto, že se tento muž vydal zachránit svůj dům s obrovským rozhodnutím. Bůh nám pomáhá, abychom se s vážností modlili za naši ztracenou rodinu a přátele.