ZÁKLAD PRAVÉ VÍRY

Bohu dojde s námi trpělivost jedině tehdy, když stále znovu nebudeme chtít přijmout, jak moc nás miluje.

Dnes se mnozí křesťané obracejí zpět do pouště, kterou si sami utvořili. Nemají žádnou radost, žádné vítězství. Při pohledu na ně by sis mohl myslet, že je Bůh před lety opustil. Ne- on jim pouze předal jejich vlastní stížnosti a reptání.

Díky Bohu za to, že Jozue a Káleb vešli do Zaslíbené země. A dokud nezemřeli, stáli v Božím domě jako zelené stromy. Byli to muži moci a vize, neboť věděli, jak jsou pro Boha vzácní.

Také ty jsi pro Boha vzácný, přestože selháváš a máš problémy. Můžeš být zeleným stromem v Božím domě stejně jako Jozue a Káleb.

Jenom stůj na zaslíbeních z Božího Slova: „Vyvedl mě na svobodu, uhájil mě, vždyť má mě rád!“ (Žalm 18:20).

To je základem pravé víry!