VYLITÍ DUCHA SVATÉHO V DOMÁCNOSTECH!

„Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč…... Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha“ (Skutky 10:44 a 46). Jedná se zde o Korneliovu domácnost.
Přemýšlejte o tom, soukromá Letnice padla na celou domácnost a všichni byli přivedeni k nejsvatějším. Byl to zázrak! Vzrušeně vzdávali své chvály poté, co všichni příbuzní i děti byli spaseni a naplněni božím Duchem svatým. A to vše jen díky tomu, že jeden muž hledal Boha celým svým srdcem, dokud nepřišla odpověď.

Nacházíme se v době vylévání Ducha svatého, i když v mnoha domácnostech nacházíme jen málo nebo dokonce žádný důkaz o jeho práci a přítomnosti. Spousta našich křesťanských domovů je nyní pod kontrolou ducha světa, namísto božího Ducha. Kde je však Duch Páně, tam je i jednota. Kde Duch přebývá, tam je klid a pokoj, nevýslovná radost a vítězství nad duchem tohoto světa.

V našich domovech musíme získat zpět duchovní autoritu. Pokud věřící manželé nejsou v naprosté jednotě, nekráčejí společně v Duchu a v lásce Ježíše Krista, hrozí extrémní nebezpečí. Jeden z nich, nebo možná i oba nekráčejí v souladu s Duchem. Pokud oba hledají Boha v soukromých modlitbách a jsou mu oddáni, Duch svatý dokáže zázraky.

Právě teď podniká Bůh něco nového po celé zemi. Něco velmi silného a mimořádného, což zastrašuje peklo. Duch Svatý přišel, aby oddělil lid, který se hlásí k Pánu. Být úspěšný není zdaleka tak důležité, jako mít slyšení od Boha. Pro nově pokřtěné věřící znamená výraz úspěšný - vidět Ježíše novým způsobem - živého. Domy, pozemky, nábytek, auta, oblečení - všechny tyto věci již ztratily svůj půvab pro lidi, kteří jsou vášnivě zamilovaní do nádherného Pána. Duch Svatý přišel, aby nám odhalil Krista jako spasitele domovů -našich domovů!

Nahlédl jsem do duchovního světa a vidím démony na útěku. Vidím mocnosti temnoty jak se chvějí, protože boží církev - kdysi spící obr, byl podnícen Duchem Svatým, aby se oklepal, povstal a zaujal své místo v moci a autoritě.

Celé rodiny a celé sbory jsou vzhůru nohama. Bůh říká „Berte vážně duchovní záležitosti a já vám vyplní všechny vaše potřeby!“ Náš Otec dělá velké věci po celém světě a my můžeme být součástí jeho mocného žehnání.