BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

V 9.kapitole Skutků se dozvídáme o muži nazývaném Saul z Tarsu, o jednom z nejnábožnějších lidí, který kdy žil. Mohl se chlubit: „Doposud jsem žil s dobrým svědomím před Bohem.“ Ale co tento nábožný muž dělal?

Saul byl natolik plný nenávisti k Ježíši, že zarytě pronásledoval Boží církev až za židovské území. V 9.kapitole Skutků je na cestě do Damašku, aby zničil Pánův lid.

Uvažuj o Božím jednání s tímto mužem, který se stal největším křesťanským evangelistou, který kdy žil.

Náhle kolem něj zazáří světlo z nebes. Proč? Překazit mu plány? Obvinit jej a odsoudit? Zničit ho? Vyslovit nad ním spravedlivé rozhořčení a soud? Ne – ale zvěstovat mu, že jeho nepravost je odpuštěna a jeho hříchy přikryty.

Představ si ležícího Saula před tímto světlem a Ježíšův hlas místo odsouzení od svatého Boha kvůli cestě, na kterou se Saul vydal. Uslyšel: „Já jsem Ježíš!“ Žádné slovo o bezbožnosti, kterou páchal. Proč? Ten, kterého pronásledoval, byl jeho největším přítelem.

Milovaní, totéž nabízí Ježíš nám, totéž milosrdenství. Zasluhujeme soud a odsouzení, ale slyšíme ho, jak říká: „Já jsem Ježíš, tvůj Vykupitel.“

Poděkuj mu dnes za milosrdenství, které ti ukázal.

(Myšlenky inspirovány J.B.Stoneem)