Napsal Gary Wilkerson

„David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel“ (Skutky 13:36)

Ve středu odpoledne skonal můj otec David Wilkerson při dopravní nehodě. Rmoutíme se nad ztrátou milovaného otce, věrného manžela a svatého Božího muže. Má matka Gwen, která byla 57 let jeho ženou, seděla v tom samém autě, ale bylo nám řečeno, že se zcela uzdraví.

Služba mého tatínka trvala přes 60 let a měla vliv na životy jeho nejbližších a ovlivňovala i miliony jiných ve světě. Dnes cítíme osobní ztrátu, avšak rovněž se radujeme, protože víme, že tatínkův život byl nejnaplněnější, obětavě poslouchal Boha a miloval Ježíše.

Byl znám pro svou obrovskou víru. Věřil, že Bůh může změnit životy členů gangů a proměnit i ty nejzoufalejší oběti drog. Věřil, že v centru Times Square v New York City může zahájit činnost dynamická církev. Věřil, že může být tím, kdo dokáže opravdově milovat svou ženu a své děti. A skutečně podle toho jednal.

Tatínek nebyl pro fanfáry, jásoty či obřady. Odmítl pozvání na setkání se světovými vůdci a dával všechno, co vlastnil, aby pomohl chudým sirotkům a vdovám v nouzi.

Stejně jako kdysi král David sloužil tatínek za svého života Bohu. Kázal s důsledným zaujetím a s neúnavnou laskavostí. Psal s úžasným duchovním vhledem, srozumitelně a s přesvědčením. Dobře běžel svůj běh a když byl jeho úkol dokončen, byl povolán domů.

Myslím si, že můj otec nemohl lépe prožít svůj důchod. Myslím si, že nebyl z těch, kdo sedí v houpacím křesle a vzpomínají na minulost. Věřím, že ho Ježíš ve své laskavosti povolal domů, neboť to o něm věděl.

Tatínkova poslední misie na zemi měla vystupovat ve prospěch těch nejchudších z chudých – poskytovat jim úlevu a pomáhat hladovějícím dětem a vdovám a sirotkům. Po založení Teen Challenge, World Challenge a církve Times Square Church, usiloval o to, aby nasytil hladovějící děti v nejzchudlejších zemích světa. Dnes jeho organizace Please Pass the Bread zachraňuje životy tisícům dětí prostřednictvím 56 komunit v 8 zemích.

Stejně jako kdysi král David, poté co sloužil Bohu, zemřel. Vím, že pokud by byl můj otec schopen vás dnes svými slovy povzbudit, vybídl by vás, abyste dali Ježíši všechno, co máte, abyste hluboce milovali Boha a abyste se rozdali pro druhé.

Dílo, které začal, ho přežilo. Všichni můžeme dosvědčit, že nás ovlivnil – nejen svým kázáním, psaním a zakládáním organizací, ale i svou láskou, obětavostí, zanícením a schopností pohnout naší vírou, abychom konali větší skutky.