KDYŽ VŠECHNY PROSTŘEDKY SELHÁVAJÍ

Víra, když všechno selhává, Boha mimořádně potěší a je nejvíce přijata. Ježíš řekl Tomášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ (Jan 20:29).

Blahoslavení jsou ti, kdo věří, když neexistuje žádný důkaz o vyslyšení modlitby – kdo důvěřují, i když všechny prostředky selhávají.

Někdo přišel na místo beznaděje – ke konci naděje – ke konci všech prostředků. Milovaná osoba čelí smrti a doktoři nedávají žádnou naději. Smrt se zdá nevyhnutelná. Naděje odchází. Zázrak, za který se modlí, se neděje.

Tehdy přichází satanovy hordy, aby útočily na vaši mysl strachem, hněvem, nezodpovězenými otázkami: „Kde je nyní tvůj Bůh? Modlil ses, dokud ti nedošly slzy. Postil ses. Stavěl ses na zaslíbení. Důvěřoval jsi.“

Do tvé mysli budou implantovány rouhavé myšlenky: „Modlitba selhala. Víra selhala. Neodcházím od Boha – jen mu přestávám důvěřovat. To se nevyplatí!“

Dokonce bude do tvé mysli implantována otázka existence Boha. Jsou to způsoby, jež satan používá po staletí. Někteří z nejzbožnějších mužů a žen, kteří kdy žili, byli pod těmito démonskými útoky.

Ti, kdo kráčejí údolím a stínem smrti, slyší toto slovo: Pláč potrvá po dobu temných nocí – a v té temnotě brzy uslyšíte Otce, který šeptá: „Jsem s tebou. Nemohu ti teď říci důvod, ale jednoho dne to pochopíš. Uvidíš, že to všechno byla část mého plánu. Nebyla to náhoda. Nebylo to žádné selhání z tvé strany. Drž se! Dovol mi, abych tě ve tvé bolesti objal.“

Milovaní, Bůh nikdy neselhal ve své dobrotě a lásce. Když všechny prostředky selhávají – jeho láska převažuje. Drž se své víry. Stůj pevně v jeho Slovu. Neexistuje žádná jiná naděje.