JDI V POKOJI, TVOJE VÍRA TĚ UZDRAVILA

V dnešním zamyšlení jsem natrefil na část kázání Williama Bridge, které kázal v 17. století. Cítil jsem vedení ho s vámi sdílet.

Je to ta víra, o které nyní mluvím: věřit, když všechno znamená nezdar a leží mrtvé před námi; ta víra, která ctí Boha specielně která ospravedlňuje duši: To je duši zachraňující víra.

Podívejme se do Lukáše 7 a srovnejme to. Je řečeno v posledním verši, „ Ježíš řekl ženě, Tvoje víra tě zachránila, jdi v pokoji.“ Není zde ale žádná zmínka před tím o její víře. Je tam zmínka o její lásce, o které Ježíš mluví ve 47. verši. „Říkám vám, její hříchy, kterých je mnoho, jsou jí odpuštěny, neboť mnoho milovala.“

Je tam zmínka před tím o jejích slzách, ve 38. verši, „Žena, hříšnice z toho města, přinesla alabastrovou nádobku s olejem a stojíc s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a mazala je olejem.“

Je zde zmínka o jejích slzách, o její štědrosti a daru a lásce k Ježíši Kristu. A přece náš Pán a Spasitel Kristus neříká toto: Ženo, tvé slzy tě zachránily, jdi v pokoji; Ženo, tvé pokání a pokoření tě zachránili, jdi v pokoji. On neříká, Tvoje láska ke mně a tvoje štědrost ke mně tě zachránily, jdi v pokoji, ženo.

Nikoli, ale náš Pán a Spasitel, on viděl v této ženě skrytý vlivspolehnutí se na něj, neboť ona byla velká hříšnice a on jí řekl: „Ženo, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!“