DOUFAT V BOHA TVÁŘÍ V TVÁŘ TĚŽKOSTEM

Nic neuctí Boha víc, než když v Něho doufáme tváří v tvář těžkostem. Jak rychle zapomínáme zázraky a minulá požehnání.

V Žalmu 106 vidíme Izrael, jak spatřuje neuvěřitelný zázrak, neboť Rudé moře se uzavřelo nad Egyptskou armádou, a každý voják se utopil.
„Když viděli Egypťany ležet v moři, potom oni uvěřili Bohu a zpívali chvály.“ A další slova, která následují jsou, „Brzy ale zapomněli na jeho dílo“ (verš 13).

Nemůžeme ale důvěřovat naší víře v minulé zkušenosti – jsme příliš zapomnětliví a vzpomínka je příliš křehká. Minulá zkušenost sama o sobě nebude dostatečná, aby nás posílila v současných těžkostech. Potřebujeme čerstvou víru – ukotvenou v denní podpoře Božím slovem – čerstvým slovem od Boha!

Doufej v Boha, když čelíš těžkostem a Bůh Ti svěří ještě více ze své milosti, jeho dostatek a jeho sílu.

Doufat v Boha tváří v tvář naléhavým těžkostem vyžaduje odvážnou víru – odevzdání všech věcí do jeho pečujících rukou. Pak přichází čas, kdy musíme vyrazit do hlubiny a hodit veškerou starost na Něj. Tato odvážná víra je mu milá.

Víra je naše jediná naděje, naše jediná cesta z těžkostí. Tak vykročme a odevzdejme všechno Jemu!