„NALOŽ SE MNOU, JAK UZNÁŠ ZA VHODNÉ“

Martin Luther, na vrcholu svých zkoušek dosvědčil: „Pane, teď když jsi mi vše odpustil, nalož se mnou, jak uznáš za vhodné.“ Luther byl přesvědčený, že Bůh, který dokázal smazat všechny jeho hříchy a zachránit jeho duši, se dokáže dozajista také postarat o jeho fyzické tělo a materiální potřeby.

Ve skutečnosti Luther říká: „Proč bych se měl bát toho, co mi člověk provede? Sloužím Bohu, který mě dokáže očistit od mého hříchu a navrátit pokoj mé duši. Nezáleží na tom, jestli vše okolo mě se rozpadne. Pokud je můj Bůh schopen mě zachránit a zachovat mou duši na věčnost, proč by se nedokázal postarat o mé fyzické tělo, zatímco pobývám zde na zemi?“

„Ó Pane, teď když ses nade mnou smiloval, je mi odpuštěno a předstupuji před tebe v tento Soudný den s obrovskou radostí!

Bratře, sestro – raduj se! Náš dosavadní život není realitou. Tou je věčný život v přítomnosti našeho požehnané Pána.

Uchovávejte si víru! Kruh se pomalu uzavírá — ale my stoupáme kupředu!