ON ZASTAVUJE VÁLKY

"Ve všech koncích světa boje zastavuje..." (Žalm 46:9).

Jak vítaná zpráva pro Boží dítě, otřesené a rozervané bojem v duši! Bitva v mé duši je jeho bitvou. Jen on ji může ukončit. Můj milující Otec nedovolí, aby mě smyslnost nebo ďábel zastrašili až k porážce.Moji válku jasně definoval Jakub, který napsal:

"Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou?" (Jakub 4:1). Tyto choutky jsou chamtivost, pýcha a závist.

V průběhu věků se svatí muži ptali na stejnou otázku: "Skončí ve mně někdy ta válka s chtíčem?" Neptají se dnes ti, kdo Pána úplně milují, na to samé?

Odpovědí samozřejmě je, že válka musí skončit a skončí. A ten největší mír bude nevyhnutelně následovat. Ale jak ta válka skončí a kdo ji ukončí? Pokud je to můj boj a moje povinnost, ji ukončit , pak mi Bůh musí ukázat jak. Pokud je to jeho boj, pak ho ukončí tehdy a tak, jak On sám bude chtít. Dá mi trpělivost, zatímco boj bude pokračovat. Dá mi poznat, že mě miluje přes to všechno.

Řecké slovo stratenomai, které Jakub používá, naznačuje tělesný boj, jako bojuje voják ve válce. Pochází ze slova stratia, to znamená vojsko, utábořená armáda. Nemluvil David o vojsku utábořeném proti nám? Naše tělesné sklony jdou proti nám jako armáda , jako zlé vojsko odhodlané nás podkopat a držet ve zmatku. Vojsko, které doufá, že zničí naší víru tím, že útočí na naši mysl strachem a nedůvěrou.

Pokud se podíváme na hebrejské slovo pro válku, které použil David v Žalmu 46:9, zaradujeme se. Tím slovem je milchamah, což znamená živit se něčím, strávit, pozřít.

To, co nám zde Bůh říká, je úžasné. Bůh zastaví nepřítele. Nepřítel nás nestráví, nepozře. Žádostivost už se na nás nebude živit, už nás nepřekoná. Nebojte se! Bůh způsobí, že tento boj s touhou ustane. Je to Boží bitva-a on se nikdy neprohraje..