POHLED NA JEŽÍŠE

„S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle“ (Židům 12:2).

Pokud byste se mne zeptali na to, co se děje teď ve světě, odpověděl bych: „Všechno, před čím nás Ježíš varoval, že se tak stane v posledních dnech!“ Varoval před zmíráním strachem z věcí, které se dějí na zemi. Varoval před zemětřeseními na různých místech – národ povstane proti národu – etnická skupina proti etnické skupině.

Zažíváme na vlastní oči počátek proroctví doby konce, které se naplňuje. Mějte na zřeteli Lukáše 21:11: „Na různých místech budou veliká zemětřesení.“

Co řekl Ježíš, že máme udělat, až uvidíme, že se to všechno děje? Řekl: „Vzpřimte se, pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení“ (21:28).

Milovaní, pokud milujete Ježíše, nemělo by vás to překvapit ani vylekat. BŮH MÁ VŠECHNO POD KONTROLOU.

Jistě se zachvějeme, když poprvé vidíme a slyšíme tak hrozné zprávy – ale to je právě ten čas hledět na Ježíše. On nás tím provede – vede naši víru od počátku – dovede nás až do cíle s nadějí a v pokoji bez ohledu na to, co se děje.

V dnešních dnech nedovolte žádné špatné zprávě, aby sklíčila vaši duši. Podívejte se vzhůru – udržujte se, abyste byli cele zaměřeni na Ježíše. Přijde velmi brzy.

„Držme se neochvějně vyznání naší naděje, neboť Ten, který dal zaslíbení, je věrný“ (Židům 10:23).