VÍRA MUSÍ BÝT ZALOŽENA NA SLOVĚ

Bůh je znepokojen nad tím, že jeho lid není pevný ve své víře - že mu nevěří, když se ocitnou v krizi. Milovaní, našim nejhorším hříchem je naše neochota uvěřit, že Pán učiní, co přislíbil. Uráží jej to více než cizoložství, smilstvo, závislost na alkoholu a drogách, nebo jakýkoliv jiný tělesný hřích.

Ve Slově se říká: „Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek“ (2.Petr 2:9). „Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“ (1.Korintským 10:13).

Tyto verše jsou buď svatá pravda nebo lež. Pokud je to svatá pravda, pak si na ni musíme stát. Bůh chce, abychom byli schopni říct: „Pane, stojím zde ve víře, že mě přes to převedeš, a jestli zde umřu, pak mě nech umřít ve víře. Živý nebo mrtvý, jsem tvůj.“

Nechť všechny větry a vlny pekelné se na tebe snesou. Ať se ti přihodí cokoli. Náš Bůh řekl, že to dokáže – a On ví, jak nás z toho dostat.

Pán zamýšlel jak pro tvou tak pro mou životní cestu - radost, pokoj, vítězství a odpočinek. On hledá muže a ženy, kteří se postaví tomu, co přijde v této temné době; služebníky, kteří tomu budou čelit s klidem a v pokoji, protože Kristus přebývá v nich.

Bůh velmi touží po tom, abys se dostal až do tohoto bodu důvěry. Chce, abys už se nikdy nebál, ale doslova odpočíval v jeho síle a schopnostech. Neboť On ví, jak tě vysvobodit ze všech léček, zkoušek a pokušení – ale jen pokud mu budeš věřit.