ŠÍLENSTVÍ SOUČASNOSTI

Jsem šokován šílenstvím současného světa. Bůh postihl předsedy vlád slepotou, jako projev soudu. Nedá se jinak vysvětlit slepota tak mnoha politiků a vůdců. Tápou, jako když slepý vede slepého.

Zdá se, že se zapomnělo na všechny zábrany a morální šílenství zatvrdilo mnohé.

Když vidím celou tu pomatenost, o to více se raduji z toho, že Ježíš Kristus oživil nás, kteří jsme byli mrtví ve svých přestupcích a ve hříchu. Raduji se z toho, že ti, kteří jednou chodili dle kursu tohoto světa – kteří byli pod nadvládou prince vzdušných mocností a ducha, který nyní pracuje v dětech neposlušnosti – kteří kdysi plnili všechny žádosti těla a mysle a byli mrtví ve hříchu, jsou nyní vzkříšeni z mrtvých, oživeni Duchem a sedí na nebeských místech v Ježíši Kristu.

Dnes, když cítíš žal kvůli současnému šílenství, vzdej chválu Bohu, že tě z toho všeho zachránil.

Chvála Bohu!