DŮVĚRA BĚHEM BLÍŽÍCÍ SE BOUŘE

David nám dává jasný obraz o Ježíšovém postoji ve chvíli, když čelil přicházející bouři. Mluví prorocky o Kristu: „Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.“ (Skutky 2:25) Doslovní význam této pasáže zní: „Byl jsem vždy v jeho přítomnosti, hledíc na jeho tvář.“ David citoval slova Ježíše takhle: „Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v naději odpočívá.“ (2:26)

Tajemství spočívá v tom, že Ježíš pořád upíral svůj zrak na Otce! Neustále vyhledával tajná místa, kde mohl být sám se svým Otcem. Sloužit vycházel pouze poté, když se během chvil strávených v Boží přítomnosti přesvědčil o tom, že Otec je stále s ním. „Je po mé pravici – a pro nic za světě nezakolísám.“ Řecké slovo „kolísat“ znamená „rozrušený, neklidný“. Ježíš říkal: „Žádný ze současných nebo přicházejících problémů mne nebude deprimovat a neotřese mojí důvěrou. Můj Otec má všechno pod kontrolou.“

Milovaní, máme-li čelit přicházející bouři, musíme být připraveni, aby nic nezneklidnilo našeho ducha. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je trávit čas v přítomnosti Otce a hledět na jeho tvář. Musíme s ním trávit čas na kolenou, vyhledávat jej – až budeme plně přesvědčeni o tom, že je po naší pravici.

Bůh nám jasně říká: „Nenechte se rozrušit událostmi kolem sebe. Pořád zaměrujte svůj pohled na mne a udržíte si radost.“ A, podle Davida, Ježíš svědčil slovy: „Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti mě sytíš radostí.“ (Skutky 2:28)

Je to, jakoby nám Kristus říkal: „Čelil jsem všemu, čemu budete muset čelit také v posledních dnech. Měl jsem špatnou předtuchu, když jsem zahlédl blížící se bouři. Ale přiběhl jsem do přitomnosti svého Otce a on vzal všechny mé obavy. Ukázal mi, jak to všechno dopadne. V jeho přítomnosti jsem nalezl všechnu radost, naději a odpočinek, kterou budu kdy potřebovat – až do konce. Mám pokoj a radost, protože jsem strávil čas s ním.“

„Mé tělo v naději odpočívá.“ (2:26)