DUCH SVATÝ JE TADY

V Times Square Church zpíváme písničku, která má tato slova:

Sešli jej, Pane, sešli na nás.

Pane, ať Duch Svatý přijde k nám.

Potřebujeme jej, sešli jej na nás.

Ve skutečnosti, Duch Svatý je již tady. Byl seslán z nebe o Letnicích a poté nikdy neodešel!

Ježíš zaslíbil: „Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“ (Jan 14:16-17)

Zamyslete se nad výrazem, jež tady Ježíš použil: „Vy ho však znáte.“ V poslední době se musím k tomuto neustále vracet, neboť jsem si uvědomil, že ve skutečnosti toho nevím tolik o Duchu Svatém.

V církvi se mluví hodně o Duchu Svatém. Mluvíme o naplnění Duchem, o životě a chození v Duchu, o darech Ducha a o přijetí potěšení Ducha.

Přesto, je možné znát všechna učení o Duchu Svatém a stejně ho neznat. Pokud bych se tě zeptal: „Přijal jsi Ducha Svatého?“, jak bys odpověděl?
Někteří by řekli: „Přijal jsem Ducha, když mne Ježíš zachránil. Byl to Duch Svatý, který mne přivedl do Božího království.“ Odpověď jiných by zněla: „Ano, přijal jsem Ducha, protože jsem mluvil jazyky, když přišel do mého života. Modlím se v Duchu a jazyky jsou důkazem, že jsem ho přijal.“

Jenomže, přijmout Ducha je více, nežli jednorázová zkušenost. Slovo „přijmout“ znamená „zmocnit se něčeho, co bylo dáno.“ Ve zkratce, přijetí je touha po narůstajícím poznání toho, kdo Duch je a o čem je jeho služba. Fakticky, Ducha Svatého nemůže přijmout ten, kdo mu zatím neodevzdal plnou moc nad svým chrámem.

Pavel se zeptal Galatských: „Jak jste přijali Ducha? Nepřijali jste ho vírou?“ Poté vyznává: „Tvrdili jste vírou, že to, co víte o Duchu, jste přijali skrze víru. Takže, pokračuje ve vás služba Ducha skrze víru? Jdete skrze víru hlouběji do vztahu s Duchem?“