VĚŘTE TOMU NEBO NE

„Cokoli není z víry, je hřích“ (Římanům 14:23).

Věřte tomu nebo ne,
Toť otázka.
Kráčel Ježíš po vodě?
Léčil malomocné?
Křísil mrtvé?
Uzdravil slepé, aby viděli?
Poslouchaly ho vítr a vlny?
Vymýtal démony?
Léčil náměsíčné?
A proměnil vodu ve víno?
Aby tomu všemu člověk uvěřil,
Musí věřit na zázraky!
Člověk nemůže vůbec věřit v Krista,
Když nevěří na zázraky –
Jeho vzkříšení
A nanebevstoupení.
On je buď mrtvý anebo živý,
A pokud žije –
Je to zázrak!
A vše, co On učinil, bylo zázračné.
Věřte tomu všemu.
To je víra!