KDE JE VÍTĚZSTVÍ?

Většina z nás ví, že hřích je kořenem všech našich problémů – náš strach, vina, zloba, deprese. Víme, že nás to okrádá o duchovní odvahu a vitalitu, ale co nevíme je, jak přemoci „hřích, který se na nás tak snadno přichytí“ (viz Židům 12:1) pozn.: v aj „sužuje,trápí“.

Víme, že vítězství nad našimi všemi nepřáteli přichází skrze Ježíše Krista našeho Pána. Ale jak dostat moc z jeho vinné révy do naší drobné větévky? Jak to funguje? Miluji Ježíše, vždycky jsem miloval a vím, že má veškerou moc. Také vím, že mi zaslibuje vítězství, ale co to právě znamená a jak to vítězství přichází?

Právě začínám trochu víc rozumět tajemství zbožnosti. Bůh po mě žádá, abych udělal tyto tři následující věci v hledání svého úplného vítězství nad hříchem, který mě sužuje

  1. Musím se učit hladovět po svatosti a nenávidět svůj hřích. Hřích mě pošpiňuje a Bůh se nemůže na hřích podívat; nemůže ho tolerovat. Bázeň před Bohem je základem vší svobody. Neočekávej, že budeš ospravedlněn nebo ti budou dána speciální privilegia. Můj hřích musí být vyznán a opuštěn.
  2. Musím být přesvědčený, že Bůh mě miluje navzdory mému hříchu! Bůh můj hřích nenávidí dokonalou nenávistí, zatímco mě zároveň miluje s nekonečným soucitem. Jeho láska nikdy neuzavře kompromisy s hříchem, ale On lpí na svých hřešících dětech s jediným cílemzískat je zpět.
  3. Musím přijmout milující pomoc svého Otce odolat a překonat hřích. Hřích je jako chobotni-ce s mnoha chapadly, která se snaží rozdrtit můj život. Jen zřídka ztrácejí všechna chapadla nadvládu nade mnou naráz. Je to jedno chapadlo naráz, jedno malé vítězství. Bůh ke mně vysílá svého sv. Ducha s jasným nasměrováním, jak bojovat, kdy běžet, kde zaútočit příště. Bitva proti knížectvím a mocnostem je jeho – nikoli moje. Já jsem pouhý voják, který bojuje v jeho válce. Bůh chce, abych mu absolutně věřil. Moje role v jeho válce je věřit, že Bůh mě z bitvy vyvede vítěžně!