NA CESTĚ K VÍTĚZSTVÍ

Hrůzu nahánějící duchovní pokles, který následuje po vrcholu, kdy jsme prožili požehnání či vítězství, je známý každému následovníku Ježíše. Tyto zážitky nazýváme „období sucha“, avšak zdají se být jako hluboký ponor do duchovní temnoty, ponoření do velké zkoušky poté, co jsme poznali zvláštní Boží dotyk.

Tato období sucha můžeme najít v životech zbožných mužů a žen v celé Bibli. Toto období poklesu v duchu přichází hlavně na ty, které se Bůh chystá použít. Vskutku je pro každého běžné, že trénuje, aby šel po svých cestách hlouběji a dále.

Když se podíváš zpátky na svůj vlastní prožitek sucha, zeptej se sám sebe, jestli toto období následovalo po obnovení Ducha ve tvém životě. Možná jsi zažil čerstvé probuzení, vroucí modlitbu, kdy jsi žádal Pána: „Ježíši, dotkni se mne. Cítím, že jsem vlažný. Vím, že má služba tobě se nedere kupředu tak, jak by měla. Hladovím po tobě. Chci mít z tebe více. A chci tvou práci dělat s horlivostí – modlit se za nemocné, zachraňovat ztracené, přinášet naději zoufalým. Obnov mě, Pane. Chci se nechat používat pro tvé království v mnohem větším měřítku než doposud.“

Protože to bereš s Bohem vážně, začal odpovídat na tvé modlitby a ty jsi začal jasně slyšet Boží hlas. Důvěrnost s ním byla tak úžasná, tvá horlivost rostla a ty jsi tak mocně zakoušel Boží pohyb ve svém životě.

A pak jsi se jednoho dne probudil a nebesa se zdála být jako mosaz. Byl jsi sklíčen a nevěděl jsi proč. Modlitba pro tebe byla bolestí a neslyšel jsi Boží hlas tak jako předtím. Tvé pocity se začaly vytrácet, tvůj duch byl vyprahlý a prázdný. Musel jsi žít pouhou vírou.

Milovaný, pokud se ti to stalo, nepanikař! A netrap se tím. Tento druh poklesu znám osobně, od vrcholu do nejspodnější jámy, zdánlivě příliš rychlý pád. Petr o tom výslovně mluví a radí nám, abychom si nemysleli, že se nám děje něco divného: „Nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení“ (1.Petr 4:12-13).

Pán připouští naše období sucha, protože chce jednat v našich životech. A tak se raduj a chval ho, i když se snad na to necítíš!