NÁŠ SPOLEHLIVÝ PORADCE

Nedávám rady ve finanční oblasti, ale jsem v kontaktu s jedinečným a spolehlivým poradcem na tomto světě! Můj důvěryhodný poradce má odpověď na jakoukoliv otázku, týkající se jakékoliv záležitosti. S naším sborem je od samotného začátku. Když jsme přestěhovali naše kanceláře zpět do New Yorku, přestěhoval se s námi. A řídil každou realitní transakci, kterou jsme zde učinili. Pomohl nám koupit i historické divadlo Marka Hellingera na Broadwayi, kde se konají bohoslužby našeho sboru Times Square Church.

Dokonce není jen naším finančním a realitním poradcem, ale je i naším právníkem, rodinným konzultantem, rádcem a průvodcem. On nás vede doslova ve všem, co děláme a čemu čelíme. Naposledy když jsem s ním mluvil (což bylo dnes ráno), mě ujistil, že nás bude i nadále spolehlivě vést během nadcházejícího těžkého období. Řekl mi, že se není čeho bát.

Nejlepší na tom všem je, že mému poradci nevadí, pokud mu volám každý den a v jakoukoliv dobu během dne či noci. On mě povzbuzuje: „Nemusíš se ničeho bát. Tímto jsem prošel už mnohokrát.“ Je úžasné se znovu a znovu v Písmu dočítat, jak je náš Bůh v jakékoliv krizi, úzce spjat se svým lidem.

Pán byl s žalmistou Davidem v jeho těžkých obdobích. Když se David se svou armádou vrátil do Ciklagu, zjistil, že jeho město bylo dobyto bandou lupičů a lehlo popelem (viz 1. Samuelova 30). Davidův dům byl zničen a jeho rodina zajata a odvlečena, nic mu nezbylo. Všechno, pro co žil a pracoval - dobytek, vybavení i všechen majetek, bylo pryč. David v té chvíli neměl nikoho, na koho by se obrátil. Dokonce i jeho vlastní vojáci byli připraveni jej ukamenovat, protože jej obviňovali z toho, že je vedl do bitvy a nechal všechny jejich milované opuštěné a bez ochrany.

Písmo říká, že se David obrátil ke svému poradci (i mému): „David se ptal Hospodina: „Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?“ „Pronásleduj,“ zněla odpověď. „Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš.“ (1. Samuel 30:8). David uposlechl rady svého poradce a všechny vysvobodil!