HLUBOKÉ VODY

„V bahně hlubiny se topím,

není na čem stanout,

do hlubokých vod se nořím,

dravý proud mě vleče.“

Žalm 69,3

Zachraň mě, Pane,

Neboť mou duši zaplavila

Pošetilost.

Své hříchy před Tebou neukryji.

Klesám níž a níž,

Nemám se na co postavit;

Jsem v hlubokých vodách.

Proudy mě zaplavily;

Čekám na záchranu od Hospodina.

Hrdlo mám vyprahlé

Od volání k Němu.

Pláči a kárám svou duši,

Vysmívám se své vlastní slabosti.

Kéž mě, Hospodine, uslyšíš,

A neskryješ svou tvář.

Potřebuji utěšitele:

Obrať se ke mně

Se svým slitováním.

Zachraň mě z tohoto bahna.

Nenech mě utonout.

Zachraň mě z těchto hlubin:

Jsem ve velkých nesnázích –

V nebezpečí.

Nedovol, aby mě hlubiny pohltily.

Nedopusť, aby se mě uvěznila jáma.

Pospěš si, Pane,

Neotálej;

Jsi moje pomoc,

Můj zachránce.