TMA NEMŮŽE ZASTAVIT SVĚTLO!

V době, kdy jsem začínal tuto službu, mluvil jsem ve sborech po celé Americe, varujíc před blížícím se morálním úpadkem. Řekl jsem lidem v Iowě, Oklahomě a ve všech Jižních státech, že drogy udeří i na nejmenší vesničku a dealeři se objeví ve školách a na hřištích. Varoval jsem před nestydatou homosexualitou, před nudistickými pochody v našich městech a prorokoval jsem, že nahota a sex se budou vysílat během hlavní vysílací doby.

Mnozí z posluchačů mých kázání si tehdy mysleli, že jsem přijel z Marsu. Pastoři mi spílali a zralí křesťané přicházeli za mnou, říkajíc: „To není možné! Bůh nikdy nedopustí, aby k tomu v Americe došlo.“ Dnes, někteří z nich jsou prarodiče. V televizi se dívají na filmy, které jsou mládeži přístupné pouze v přítomnosti rodiče nebo jiné dospělé osoby a jejich vnoučata jsou závislé na drogách a alkoholu. Tma, před kterou jsem varoval, již nastala.

Dovedete si představit, jak hustá ta tma bude o deset, nezasáhne-li Bůh?

Přesto se vás ptám: Když sledujete narůstající tmu ve všech oblastech, věříte, že pohltí světlo evangelia? Máte strach, že ji udusí?

Ne, nikdy! Boží lid se nikdy nesmí zastrašit tmou a zuřivostí nepřítele. Bible říká, že Ježíš povstane a bude svítit ve tmě, bez ohledu na to, jak bude veliká. „Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. (Izaiáš 9:2)

Žijeme v době, kdy smrt a tma jsou velmi rozšířené. Ale Bůh říká, že právě tehdy bude jeho světlo svítit nejjasněji. „Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro ně toto vše a neopustím je.“ (Izaiáš 42:16)

Žádná tma nedokáže pohltit Boží světlo! Takže odhlédni od tmy, od hříchu, od zuřivosti násilníků a věř, že Boží zářivé světlo se rozlije!