MOC PROVÁZÍ by Gary Wilkerson

„Svolal dohromady svých dvanáct učedníků a dal jim sílu a moc“ (Lukáš 9:1).

Ježíš dal svým učedníkům moc ne proto, že by byli ctižádostiví, nýbrž protože byli jeho. Patřit Kristu je pro získání jeho moci nezbytné. Moc je počátkem toho, že mu náležíme. To, že mu náležíme, přináší skutečnou moc.

Velké množství křesťanů vede život, který postrádá moc – mají navyklé hříšné chování, slabé svědectví a chudý duchovní život; postrádají vroucí a zásadní modlitební život i jakékoli vyslyšení svých modliteb.

Cítíš, že postrádáš moc? Tento krátký verš je naplněn slovy moci:

„Svolal“ – znamená v podstatě opak našeho vlastního programu, směru, svéhlavosti či zdroje moci.

„Dohromady“ – tato moc není obsažena v jednotlivých nádobách, ale je vyjádřena ve společenství, ve společné práci pro království.

„Učedníci“ – ti, kdo opouštějí všechno, aby následovali život, učení a směr učitele.

„Dal“ – ukazuje, že nemůžeme nic učinit, pokud nám Ježíš k tomu nedá moc.

„Moc“ – není to, co si zasloužíme, čemu se věnujeme, nebo o co usilujeme, ale přichází pouze a výlučně skrze Něj. Nikdy v této části našeho křesťanského života nevyrosteme rychleji. Každému následovníku Ježíše je přikázáno čekat, dokud není vyzbrojen mocí z výsosti.

Postrádáš moc? Nezískáš ji žádným jiným způsobem než, že ti bud dána Tím, jemuž náležíš. Ježíš má moc, aby ji dal těm, kdo jsou naprosto a zcela Jeho.

Neusiluj o moc. Usiluj o to, abys zcela, vášnivě, podřízeně a ambiciózně patřil Tomu, po kom tvé srdce prahne. Potom přijde moc, která tě naplní více, než si dokážeš představit.